Plaatsbeschrijving bij einde huur

1 antwoord [Laatste bericht]
mamu
Offline
Bij de plaatsbeschrijving bij einde handelshuur vragen we ons af indien de huurder in persoon dient aanwezig te zijn of indien hij zich mag laten vertegenwoordigen. Zo hij zich laat vertegenwoordigen, dient de vertegenwoordiger dan een volmacht te kunnen voorleggen en dient dit op de plaatsbeschrijving vermeld te worden?

Mamu

nescio1
Offline
vaststaande identiteit
Enkel van personen met een vaststaande identiteit kan u bij de rechter de verantwoordelijkheid betwisten.