Verzekering huurdersaansprakelijkheid

3 antwoorden [Laatste bericht]
irke
Offline
In de overeenkomst die destijds met onze huurder werd afgesloten is de vermelding opgenomen dat hij een verzekering huurdersaansprakelijkheid diende af  te sluiten.
Hij heeft ons meteen na enkele dagen een copij bezorgd van de afgesloten polis. 
De volgende jaren, telkens rond hetzelfde tijdstip bezorgde hij ons ook een bewijs van betaling van deze polis. 
De laatste jaren is dat niet meer gebeurd en bij een vraag ernaar kregen we als antwoord dat hij zeker zijn polis betaald had en dat hij ons een bewijs zou bezorgen; dit gebeurde echter niet met als uitleg bij een gesprek "oh ja, niet meer aan gedacht" of "juist ja, zal er in het weekend werk van maken"...
We zeggen nu niet dat die polis niet meer betaald is maar we maken ons wel wat zorgen.
De vraag die we ons stellen is wat er zou gebeuren indien er door toedoen van onze huurder schade zou ontstaan aan de eigendom van een andere eigenaar of aan gemeenschappelijke delen? Neem dat die aansprakleijkheidsverzekering er niet meer is, wie gaat dan eventuele schade betalen aan de schadelijder? En verder, kan die schade eventueel op ons verhaald worden als eigenaar van het appartement waar de huurder in woont?
Dank voor indormatie hierover. 
Met vriendelijke groeten. 
nescio1
Offline
blokpolis?
Astrid Clabots
Offline
huurdersaansprakelijkheid - VME


Geachte

De aansprakelijke voor een schadegeval betaalt .. Het risico ligt dus bij de huurder.
Anderzijds zult u zelf graag zien dat indien uw huurder schade veroorzaakt, dit vergoed wordt.
Bij een onverzekerde huurder riskeert u diens insolvabiliteit.

Een oplossing wordt geboden door via de blokpolis ZELF de aansprakelijkheid van huurders te verzekeren via de formule "afstand van verhaal".
U mag de huurder de meerprijs die daar tegenover staat aanrekenen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

lebragard
Offline
afstand van verhaal....
Goede tip aan de verhuurder mede-eigenaar.

Voor een VME die veeeel huurders kent en men past "afstand van verhaal"  toe  via de blokpolis, vind ik persoonlijk dat dit deel, meerkost aan verzekeringspremie, betaalt door de VME , verrekend dient te worden aan de verhuurders-mede-eigenaars. 

vb. blokpolis = 3000€
      blokpolis = 3200€ (afstand van verhaal , +200€)
      verhuurders-mede-eigenaars betalen de +200€)

of is dit een foute redenering ?