Agendapunt(en) toevoegen op de AV zelf

5 antwoorden [Laatste bericht]
ELWE
Offline

Ik heb begrepen dat een agendapunt toevoegen op de AV zelf , uitsluitend kan onder de voorwaarden dat én alle mede-eigenaars fysiek aanwezig zijn én alle mede-eigenaars éénparig akkoord gaan. Indien 1 mede-eigenaar zich laat vertegenwoordigen (volmacht) kan een agendapunt toevoegen op de AV zelf, juridisch niet.
Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dien je te wachten tot een volgende AV (2021) om dan conform agendapunt(en) op de dagorde te plaatsen (minstens 3 weken vóór de geplande AV datum)
Is mijn zienswijze correct ?

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4 (versie wetgeving 2018)

(aangetekend) indienen van agendapunten is nooit te laat of te vroeg.
Liefst kopie RvME, CvR en mede-eigenaars.
 
nescio1
Offline
reflectieperiode

Tussen het verzenden van de bijeenroeping en de vergadering zijn de “documenten” betreffende de agendapunten “ergens” ter inzage.
De betere syndicus stuurt ze op samen met de bijeenroeping, publiceert ze op een website of stuurt ze op per e-mail.
 
Deze periode van minstens vijftien dagen vormt tevens een reflectieperiode gedurende dewelke een mede-eigenaar op “informatiejacht” kan gaan.
 
Aanbrengen van een agendapunt tijdens de vergadering lijkt ons gevaarlijk: een mede-eigenaar zou zijn goedkeuring kunnen geven aan een agendapunt waarvan hij alle verdere en latere implicaties niet kent en begrijpt.
 
Wij zijn dan ook van oordeel dat het aanbrengen van agendapunten tijdens de vergadering enkel mag gaan over trivialiteiten zoals iets verschuiven naar een latere datum e.a.
 
John Doe
Offline
Dag Nescio1,Ik heb zéér
Dag Nescio1,

Ik heb zéér véél advies gekregen van Scorpioen... Waarvoor ik de man dankbaar ben.

Nu lees ik dit antwoord van u op een post, mijn vraag: Dien ik agendapunten alsook kenbaar te maken aan de mede-eigenaars, of is dit de taak van de syndicus dit te doen in aanloop naar de AV ?

Als ik mijn agendapunten kenbaar maak, gaan er hier héél wat mede-eigenaars met boter op het hoofd plots uit de zon lopen, en vrees ik op de AV voor Jan met de korte achternaam te staan.

Blijkbaar heb ik iets overlezen, het is de syndicus die de punten kenbaar maakt in aanloop naar de AV toe.

Mijn vraag negeren dan... a.u.b.

 
nescio1
Offline
"Liefst ..."

 
Of u het bekend maken van de agendapunten toevertrouwt aan de syndicus in de bijeenroeping of het reeds vroeger zelf doet is inderdaad een opportuniteitskwestie.
 
Iedere VME en iedere omstandigheid is verschillend.
 
Wij gaan ervan uit dat, doorsnee, de indiener er belang bij heeft reeds voor de vergadering zoveel mogelijk anderen te overtuigen en gunstig te laten stemmen voor zijn standpunt.

 
Janneman
Offline
reactie op nescio1
Volledig eens met nescio1

Een vraag daaraan gelinkt: wat moet er precies in een ingediend agendapunt staan?  Stel dat een indiener het achterste van zijn tong niet wil laten zien en zich ervan afmaken door heel vaag te zeggen 'aanpassingen voortuin'. Moet hij niet gedetailleerd omschrijven wat hij wil, zodat de andere mede-eigenaars er al kunnen over nadenken en eventueel opzoekwerk verrichten? 
Met dank voor het antwoord.