AV is een besloten vergadering ….

2 antwoorden [Laatste bericht]
ELWE
Offline

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt.....

Indien andere deskundigen wensen aanwezig te zijn op de AV, dient de AV dit eerst in een agendapunt te beslissen ? Ttz. eerst op agenda van de AV plaatsen, vervolgens in de AV beslissen en bij gunstige beslissing op de eerst volgende (B)AV uitnodigen. Correcte zienswijze in de context van "AV is een besloten vergadering" 

Graag jullie zienswijze... 

SIEBE
Offline
BIJSTAND OP AV
nescio1
Offline
verdedigbaar standpunt
Vraag enkel sprekers over onderwerpen die ALLE mede-eigenaar interesseren en beperk hun spreektijd.