AV verslag: voorzitter wijzigt notulen met partijdige meningen waarover niet werd vergaderd

5 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Beste forumleden!

Na de jaarlijkse AV die online plaatsvond (alle mede-eigenaars aanwezig) maakte de syndicus een verslag, weliswaar 6 weken na de AV. Dit na aandringen van alle mede-eigenaars die allen graag het verslag wilden ontvangen. Syndicus bezorgde dit verslag aan de voorzitter ter ondertekening.
Voorzitter verandert dit verslag volledig met allerlei persoonlijke meningen en reflecties en tekent deze 'zelfgemaakte versie' als notule.
Uit dit verslag schijnen nu allerlei feiten en beslissingen die absoluut niet overeenkomen met de werkelijke vergadering. De online vergadering werd door de syndicus opgenomen.
Syndicus erkent dat in een mailtje dat het aanpassen van een verslag door een mede-eigenaar niet de gang van zaken mag zijn, en hij tekent de zelfgemaakte versie van de voorzitter 'onder voorbehoud'.
Voorzitter tekent ook het zelfgemaakt verslag.
Dus 2 handtekeningen in totaal, de andere aanwezige mede-eigenaars kregen geen verzoek tot tekenen.

Het echte verslag van de syndicus ontvingen we ook, zonder handtekeningen.


Door deze - in mijn opzicht bedrieglijke - notulering verwacht ik nadien problemen. Er zal worden verwezen naar het 'verslag' van deze AV.

Iemand advies over bezwaar maken, meteen bij vrederechter of ook andere weg?
SCORPIOEN
Offline
Verslagvan de AV gewijzigd door de voorzitter van due AV


Het is de secretaris van de AV die het verslag opmaakt, vermoedelijk hier, de syndicus

Dat verslag moet door de Voorzitter en de Secretaris van de AV getekend worden, en medegetekend door de nog aanwezige mede-eigenaars.

Als voor hen blijkt dat het verslag niet meer authentiek is, is het inderdaad voer voor de vrederechter, maar dat doet je best niet alleen maar met enkele mede-eigenaars die ook niet akkoord zijn met het verslag van de Algemene Vergadering, anders ben je de peanut.


mvg

Bety
Offline
zelf alsnog tekenen?
Ik was aanwezig tot einde van de AV. Kan ik best ook nog tekenen voor ontvangst ( 2 maand later, per e-mail) , ook al is de inhoud niet correct?
nescio1
Offline
"notulen zijn heilig"
hermaniko
Offline
Verslag syndicus door voorzitter gecorrigeerd
Fijn voorbeeld, zit in hetzelfde schuitje, alleen bevat het 6 weken na de AV (online) aan de voorzitter aangeleverde verslag van de syndicus duidelijke fouten, niet besproken stukken, en 'vergeet' hij de reacties van andere aanwezige mede-eigenaren (ook deze die de voorzitter maakte) op te nemen in het verslag. De voorzitter vult het verslag naar vermogen aan en stuurt dit ondertekend naar de syndicus.
De syndicus dient zoals hierboven gesteld de twee versies (ontwerpverslag en door voorzitter ondertekend verslag) in onder voorbehoud.

In het belang van een juiste weergave van het verloop en inhoud van de AV vraagt de voorzitter herhaaldelijk aan de syndicus om hemzelf of één van de andere mede-eigenaren, om de opgenomen tekst te mogen beluisteren. De syndicus weigert om dit toe te staan en stelt dat de opnamen alleen bedoeld zijn voor het controleren van de stemmingen.
Kan de voorzitter of de mede-eigenaren een recht op herbeluisteren afdwingen bij de syndicus?

Zijn te laat aangeleverde notulen trouwens rechtsgeldig/wettelijk?

Noot: het syndicuskantoor werd eind vorig jaar aangesteld en dit verhaal herhaalt zich, maar met een iets ander scenario. Het eerste verslag van een AV eind 2020 werd 3,5 maand na de AV aangeleverd bij de toenmalige voorzitter. Die voorzitter berichtte: De inhoud van het verslag komt absoluut niet overeen met de vergadering. Ik zal mij eerst over de correcties buigen. Groeten, X.
De voorzitter stuurde zijn verbeterde versie met een paar eigen interpretaties naar de secretaris/syndicus die de door de voorzitter gecorrigeerde versie ondertekende en naar alle mede-eigenaren verstuurde, een week voor het verstrijken van de wettelijke termijn van vier maand voor het indienen van bezwaar. De sydicus meldde enkel dat de opnamen wegens technische problemen verloren waren gegaan, repte met geen woord over de correcties uitgevoerd door de voorzitter. Er kwam geen vraag naar de andere aanwezige mede-eigenaren om het verslag te handtekenen.
Een mede-eigenaar diende wel een lijstje in met de verbeteringen voor een aantal punten, dat werd genegeerd. Deze voorzitter is 'toevallig' ook de persoon die het nieuwe syndicuskantoor had aangedragen.


 
nescio1
Offline
de wet blijft de wet
 
“Er kwam geen vraag naar de andere aanwezige mede-eigenaren om het verslag te handtekenen.”
 
 
Onze stelling is dat de algemene principes betreffende AV door de recente wetswijzigingen en -aanvullingen NIET gewijzigd worden.
 
B.W. Art. 577-6 § 10
 
Tekenen van de notulen door (geparafrazeerd) “alle aanwezigen op het einde van de vergadering" is een basisprincipe.
 
 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging klacht B.I.V. ?
 
Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
 
Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers