Bijkomende agendapunten mogelijk buiten termijn?

6 antwoorden [Laatste bericht]
mamu
Offline

Op 24 april 15 hebben we een algemene vergadering. Normaliter kunnen de mede-eigenaars momenteel geen nieuwe agendapunten laten toevoegen rekening houdend met de termijn die hiervoor voorzien is. Klopt dit?
Evenwel wenst de Syndic 3 weken voor de AV nog een bijkomende vergadering RME te organiseren: kan hij als Syndic nog bijkomende agendapunten plaatsen terwijl tijdens de vorige vergadering RME de agenda werd vastgelegd? De uitnodigingen naar de mede-eigenaars mbt de AV zijn nog niet verstuurd.
Reden van de bijkomende vergadering RME: wenst pijnpunten te bespreken die vermoedelijk de oorzaken zullen zijn dat een andere Syndic zal verkozen worden (contract huitdige Syndic ten einde), is niet akkoord met ons aangetekend schrijven (onze vraag is: vermelding als allerlaatste punt op agenda 'evaluatie en stemming syndic') en is tevens niet akkoord dat een dossier mbt marktonderzoek andere Syndics niet bij hem ter inzage ligt van de mede-eigenaars maar wel bij de voorzitter RME.

Mamu

naicwill
Offline
Timing Eerst en vooral

Timing

Eerst en vooral verplicht de nieuwe wet elke mede-eigendom jaarlijks een algemene vergadering te houden. Bovendien moet deze vergadering steeds plaatsvinden binnen dezelfde periode van 15 dagen, dewelke in het reglement van mede-eigendom bepaald moet zijn.

Agenda

De eigenaars kunnen zelf agendapunten voorstellen, die door de syndicus geagendeerd dienen te worden. Hiervoor dienen ze deze voorstellen wel schriftelijk aan de syndicus te bezorgen, minstens drie weken voor de eerste dag van de periode van 15 dagen binnen dewelke de vergadering dient plaats te vinden.

http://quimmo.be/nl/blog/wet-op-mede-eigendom-de-algemene-vergadering

naicwill
Offline
Indien agendapunten niet meer

Indien agendapunten niet meer op de agenda geplaatst kunnen worden omdat de syndicus ze te laat ontvangen heeft, worden ze op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.
De bijeenroeping van de vergadering gebeurt per aangetekende brief (op kosten van de VME), minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering (tenzij het reglement van mede-eigendom nog een langere termijn oplegt, natuurlijk). Het kan ook via een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld E-mail, maar dan enkel voor die eigenaars die individueel en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

vermits uitnodiging minstens 15 dagen voor datum vergadering,kan 
de syndicus nog agendapunten toevoegen uit de vergadering RMe
3 weken voor de vergadering.

nescio1
Offline
geen geldig agendapunt geen beslissing mogelijk
Quimmo
Offline
Bij mijn weten geldt de

Bij mijn weten geldt de deadline voor het indienen van nieuwe agendapunten voor de mede-eigenaars, maar niet voor de syndicus zelf. Eenmaal de agenda verstuurd is, ligt hij natuurlijk wel vast. Dat de agenda in samenspraak met de RvME gemaakt moet worden staat ook nergens letterlijk in de wet.


Dat het marktonderzoek niet bij hemzelf ligt lijkt me nogal logisch. De wet zegt over de agendapunten "De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.". Als in de uitnodiging staat dat dit bij de voorzitter van de RvME ingezien kan worden dan is het OK.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
VRAAGJE: Is het zogenaamd
VRAAGJE:

Is het zogenaamd 'overleg' (!) tussen RVME en syndicus wel in overeenstemming met de legale beperking (controle over de correcte toepassing van de beslissingen van de AV door syndicus) van deze bevoegdheden van de RVME??

Of... behoort dergelijk overleg wèl  tot de controle-bevoegdheid??

???
ALIBI
gdl
Offline
Binnen hoeveel tijd moeten agendapunten ingediend worden
Binnen hoeveel tijd moeten agendapunten ingediend worden bij een schrikkeljaar?

Is die berekening anders in een schrikklejaar?
rekend men in weken of aantal dagen