Mag een lastdrager die mede-eigenaar is stemmen op zijn kandidatuur voor de RvME en als voorzitter van de raad?

13 antwoorden [Laatste bericht]
dmeerpa
Offline

Volgende week zondag hebben wij onze jaarlijkse vergadering.

Deze staat elk jaar bol van de fouten en blunders. Zo leest de voorzitter van de AV de notullen niet na die de syndicus opsteld, en tekend deze pas nadat hij de AV als gsloten beschouwd. Terwijl de statutten zeggen dat de beheerder(=syndics) niet mag optreden als secretaris.

Ook de uitnodiging dit jaar is niet correct (geen vermelding waar wij de stukken kunnen inkijken) en de huurders werden niet op de hoogte gebracht dat er AV is, en het werd voor hen ook niet op een affiche uitgeplakt in de gemeenschappelijke delen. 

De voorzittervan de AV is al bijna 50 jaar lid van de RvME (onbegrijpelijk).  Hij eigent zich ook zonder verkozen te zijn door de AV (staat in de statutten) de titel voorzitter van de RvME toe, wat bij een stemming intern de RvME, bij een Ex aequo wegen afwezigheid van 1 lid kan gebeuren, zijn stem dubbel telt. 

Elk jaar ronselt hij volmachten bij bewonners soms met de nodige dwang en verbale agressie om zijn positie te behouden. Echter ik wil dit dit jaar verhinderen.

De nieuwe wet op mede-eigendom zegt in Art. 577-6
§ 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Als ik het goed begrijp moge de kandidaten voor de RvME hun volmachten niet gebruiken op hun kandidatuur in de RvME en ook voor de functie van voorzitter.
Gezien dit een opdracht is die hen wordt toegekend.
Dat de verkiezing voor de RvME aanzien wordt als een opdracht besluit ik uit artikel 577-8/1. Daar staat na de taakomschrijving, Hij kan, elke andere opdracht of delegatie krijgen, .... Doordat er staat andere opdracht, mag ik besluiten dat het gaat om het toevertrouwen van een opdracht.

Ben ik juist ?

Enige dat niet echt duidelijk is, is wat er allemaal onder lasthebben valt. Aan de hand van Art. 577-6 § 7 kan ik al opmaken wanneer je een volmacht krijgt lasthebber bent. Maar ben ik als eigenaar zonder volmachten ook een lasthebber ?

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 9

Wij zouden het hoger geciteerde wetsartikel restrictiever interpreteren : 
een lasthebber dient zich in de vergadering neutraal op te stellen (of de vergadering tijdelijk te verlaten).
 
Is contrôle hierop eenvoudig bij de (B)AV dan wordt dit ingewikkelder bij het verloop van de vergaderingen van de RvME waarvoor, althans in wet, geen voorschriften opgelegd werden.
vrijwsyndicus
Offline
Stilte (maar niet voor de storm)

De langste, complete stilte in de AV bekom ik, als syndicus mede-eigenaar, na het vaststellen dat de vergadering geldig is, door de vraag te stellen of iemand kandidaat dagvoorzitter is.
 
Uiteindelijk stel ik mijzelf dan maar kandidaat, wat onmiddelijk unaniem wordt goedgekeurd
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 10

 
Verkiezen van de dagvoorzitter (B)AV is niet uitdrukkelijk opgenomen in de wet.
 
Het is niet uitgesloten dat b.v. in de basisakte een andere manier van aanduiden bepaald is.
 
 
nescio1
Offline
stomme heren kan je niet dienen

Toegeven, in de vele gevallen wordt voor de dagvoorzitter uiteindelijk een beroep gedaan op een ”chinese vrijwilliger”.
 
Dit belet niet dat u, voor uw kandidatuur als dagvoorzitter, zowel als voor het lidmaatschap van de RvME, zich kan richten naar :
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Stel in ander agendapunt regels voor die een roulatie brengen in de samenstelling  van de RvME, b.v. duur max. 3 jaar (zoals syndicus), slechts 2 opeenvolgende mandaten,  automatisch ontslag na derde mandaat, etc.
 
Zorg er wel voor dat , in functie van de grootte van de VME, uiteindelijk nog (actieve) kandidaten mogelijk zijn.
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 557-6 § 3

B.W. Art. 557-6 § 3
”De bijeenroeping………geraadpleegd.”
 
 
”Ook de uitnodiging dit jaar is niet correct (geen vermelding waar wij de stukken kunnen inkijken)”
 
 
Zou een voldoende grondslag kunnen opleveren om de vergadering ongeldig te laten verklaren.
 
 
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
 
Wilt u het hard spelen, maak dan een afsraak met de syndicus voor inzage van de documenten en daag op met deurwaarder.
 
Dien in elk geval klacht in bij het B.I.V..
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 557-14

……..beheerder(=syndics)  (sic)
 
 
Statuten nog niet gecoördineerd?
 
nescio1
Offline
gelijke monniken, gelijke kappen

”……..gebeuren, zijn stem dubbel telt.” 
 
Grove schending van het gelijkheidsbeginsel.
 
Uit uw bewoordingen durven wij opmaken dat in uw VME de  afschaffing van de ”raad van beheer” en de vervanging ervan in de de wet appartementsmede-eigendom 2010 door de RvME, nagenoeg enkel controlefunctie op de syndicus, nog niet doorgedrongen is.
Quimmo
Offline
Inpikkend op de andere antwoorden
  • Veel hoeft er niet gestemd te worden binnen de RvME, gezien deze toch niets kan beslissen. Tenzij voor een taak die uitdrukkelijk door de AV aan hen gedelegeerd is voor max. 1 jaar. Als zij toch beslissingen nemen dan stellen ze zich bloot aan aansprakelijkheid hiervoor.
  • Indien u voorstelt om de voorzitter automatisch te ontslaan na 2 termijnen, zou ik er toch bij zetten dat dit niet geldt indien er geen tegenkandidaten zijn. Zoals vrijwsyndicus terecht opmerkt kan het wel eens heel stil worden als de vraag gesteld wordt. Zelfs in een grote VME van 80 kavels.
  • Ik weet niet of je de leden van de RvME als lasthebber kan beschouwen maar ik zou zeker die piste eens proberen op de AV. Bij ons onthouden de leden van de RvME zich in elk geval bij het stemmen over hun mandaat.
  • Indien u niet op voorhand overlegt met uw mede-eigenaars, loopt u de kans dat op de AV niemand zijn mond open doet en dat alles bij het oude blijft.
  •  

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

dmeerpa
Offline
Ik heb die opmerking twee
Ik heb die opmerking twee jaar geleden gemaakt tijdens de AV aan de syndicus.
Hij beweerde van wel.
Dit jaar was ik iets anders aan het opzoeken, en vond inderdaad de gecoördineerde akte op de site van de syndicus. Echter in de notulen van 2010 tot vandaag werd de gecoördineerde akte nooit goed gekeurd door de AV. In 2010 heeft de syndicus enkel een toelichting gedaan van wat de nieuwe wet op mede-eigendom was.
dmeerpa
Offline
Ik denk dat het merendeel het
Ik denk dat het merendeel het gewoon niet weet. En zolang iedereen zwijgt is er geen vuiltje aan de lucht. Echter ik ben het moe dat met de regels en wetten een loopje wordt genomen. Soms voor de eenvoud, om hun eigen wil door te drukken of wie weet omdat ze er iets aan hun handen blijft plakken.
De RvME vermoed ik van wel, maar die willen nog steeds baas spelen, toch zeker degene die zichzelf uitroept tot voorzitter van de RvME. Dit jaar hebben we een nieuwe syndicus (de vorige is overleden en had op het einde een zakenpartner in dienst genomen). Ik heb met hem al een onderhoud gehad. Waar ik de vorige altijd partijdig vond, is dit nu niet het geval. Als is hij te braaf tegen de RvME omdat hij er moet mee samenwerken.
dmeerpa
Offline
Hoofdbedoeling is vooral dat
Hoofdbedoeling is vooral dat mijn verzet in de notulen wordt opgenomen.
Als ik nadien niet akkoord ben, kan ik alsnog naar de vrederechter, en is het aan hem om te beslissen wie juist is.
Ik wil vooral bekomen dat 1 persoon die de plak zwaait binnen de RvME er niet meer bij is. Hij komt elk jaar aanzetten met volmachten (meer dan 10%, waar hij er dan een deel moet laten vallen). Ik heb de drie nieuwe kandidaten van de RvME ingelicht dat ik deze wet zal inroepen. Mocht desbetreffende persoon verkozen worden, en hij gebruikte hiervoor zijn volmachten, dan kan ik het effectief aanvechten.
Astrid CLABOTS oud
Offline
VME - Lastgeving


Geachte
 

Er dient alleszins een goed onderscheid te worden gemaakt tussen :

* lastgeving onder de vorm van volmachten die mede - eigenaren geven om te stemmen op een AV;
* beslissingen die genomen worden in verband met lastgeving aan eigenaren of derden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

E. Minne
Offline
@dmeerpa
Weet de de titel Voorzitter van de RVM voor de Wet onbestaande is.
Er is enkel een Voorzitter van de AV, die dikwijls een lid van de RVM is, maar dan enkel voor dez duur van de AV.
E. Minne