Omtrent meerderheden bij onthoudingen

4 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Beste forumleden!

Een vraag over meerderheden en de invloed van onthouding:

aandelen=
ME A heeft 200/1000 + 300/1000, totaal 500/1000
ME B heeft 300/1000
ME C heeft 200/1000 

ME B is vaak geneigd tot onthouding bij stemmen.

Stemuitkomst:

A stemt voor (500)
B onthouding
C stemt tegen (200)

  WAT IS DE JUISTE CONCLUSIE?

Conclusie 1: resultaart is 500/ 700 , dus meerderheid?
Conclusie 2 resultaat is 200/200, geen meerderheid, omdat A niet meer aandelen kan hebben dan C?

Volgens de syndicus is conclusie 2 de juiste.

Voor mij onnadelig, want volgens de syndicus zou A zo steeds alles kunnen beslissen indien B zich onthoudt. In dat geval zou ik beginnen opletten welke agendapunten ik zelf indien.

  EN WAT BIJ STEMMING VOOR BENOEMING EIGENAAR-SYNDICUS?

ME A (500/1000) wil zich binnenkort kandidaat stellen als syndicus. Ik las op dit forum meerdere meningen over de vraag of de mede-eigenaar kan stemmen voor zijn eigen benoeming.

Imaginaire stemming voor benoeming eigenaar-syndicus:

Stemuitkomst:

A stemt voor zijn eigen benoeming (500) of mag niet meestemmen?
B stemt voor (300)
C stemt tegen (200)

Als we hypothetisch de mening volgen van diegenen die stellen dat A niet mag meestemmen:
Wordt de stemming van B en C dan...

conclusie 1) 200/400 (B kan niet meer hebben dan overige dus wordt 200)
conclusie 2) of 300/500

?

Voordien dacht ik het te begrijpen maar nu mijn syndicus een onduidelijke uitleg deed, gebrijp ik het niet mee.


 
nescio1
Offline
gedeelte eerste benoeming syndicus
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/mede-eigenaar-syndicus #2
 
Ook:
 
Uit :
 
Praktische gids voor de syndicus.    R. Timmermans (Kluwer) 2012
p. 89
§ 7.   Stemrecht
 
85.                Men neemt aan dat een mede-eigenaar die zich kandidaat stelt als syndicus van zijn gebouw, over zijn aanstelling mede mag stemmen (99).
 
Artikel 577-6, § 9 BW stipuleert weliswaar dat ”een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten verleent in het raam van enige andere overeenkomst, niet persoonlijk aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd mag stemmen”.
 
Deze bepaling laat echter de positie onaangeroerd van hem die nog niet de hoedanigheid van syndicus heeft, doch ambieert ze te verkrijgen.
 
nescio1
Offline
Conclusie 2 resultaat is 200/200, geen meerderheid, ...

 
U verwart blijkbaar “staking der stemmen” met meerderheid.
 
 
Bety
Offline
staking der stemmen
Ah, dat heet "staking der stemmen", dat wist ik niet.

Dus in mijn hogergenoemde omschreven situatie van mede-eigenaars en hun aandelen:

Wanneer één van onze 3 mede-eigenaars zich onthoudt is er steeds "staking van stemmen", is dat juist?
nescio1
Offline
een patstelling
zal doorbroken worden door een beroep te doen op de rechter.

Eenvoudiger (en goedkoper) is natuurlijk dat de twijfelaar een keuze maakt.