Ontslag Syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Flamingo
Offline
Beste,
Wat gebeurd er als de huidige Syndicus zijn ontslag geeft en de eigenaars niet akkoord raken over het aanstellen van een nieuwe?
SIEBE
Offline
ontslag syndicus
Flamingo
Offline
Siebe, De vraag is wat er zal
Siebe,
De vraag is wat er zal gebeuren wanneer men niet overeen komt met de keuze van een nieuwe Syndicus? Hoe zit dat met de betalingen en het opvragen van de nodige provisie?
 
SIEBE
Offline
syndicus
Indien de syndicus zijn termijn uitdoet tot aan de vervaldag van zijn contract; kan de RVME of eigenaars met 20% aandelen een BAV samenroepen om een syndicus aan te duiden of te zoeken.
Indien syndicus een vroegtijdig ontslag geeft, zal hij een schadevergoeding moeten betalen. Hij moet ook binnen de 30 dagen de dossiers overdragen aan de nieuwe syndicus of desgevallend tijdelijk de RVME.
Indien de eigenaars niet tot een beslissing 50 % + 1 komen, dan moet de vrederechter ingeschakeld worden door de RVME of de laatste voorzitter van de AV of door andere eigenaars.

Natuurlijk geen tijd laten verloren gaan. Vrederechter zal dan een andere syndicus voorlopig aanstellen.
Niet dringende betalingen kunnen even wachten. Dringende betalingen : laat de RVME deze schuldeisers even contacteren om enige korte betalingsuitstel te krijgen. Desnoods met een kopie AV verslag ontslag syndicus en doorverwijzing naar vrederechter.

Kordate handelingen en kort op de bal spelen.