Tweede handtekening op spaarrekening VME

8 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline


Meer en meer banken weigeren om nog verder een spaarrekening van een VME te beheren, gezien zij hier weinig commercieel belang bij hebben.
Onze syndicus is recent verplicht geworden om onze spaarrekening over te dragen aan een andere bank, hier BNP Fortis.
De rekencommissaris heeft een toezichtsvolmacht op de lopende rekening zodat er kan gevolgd worden welke betalingen in de loop van het jaar gebeuren.
Eenzelfde volmacht wordt door de bank geweigerd voor de spaarrekening.
wij hadden zoals dat ook in het verleden was gevraagd om op de spaarrekening te voorzien in een tweede handtekening om geld af te halen.
Ook dit wordt door de bank geweigerd: Een dubbele handtekeningbevoegdheid op een spaarrekening (alsook op een zichtrekening) is niet mogelijk.
"Dit omdat in de wet beschreven staat dat de syndicus als enige volledige verantwoordelijkheid heeft. Dit houdt in dat enkel de syndicus ( en medewerkers) volledige volmacht mogen hebben. Een beperking opleggen van deze volmacht wordt door onze interne dienst hierdoor ook niet goedgekeurd daar dit een beperking is".( = antwoord BNP).
Het is niet de eerste keer dat een syndicus met het geld van een spaarrekening gaat lopen. We hebben nu geen enkel permanente toezichtsmogelijkheid meer tenzij om van tijd tot tijd de rekeninguittreksrls bij de syndicus zelf op te vragen.
Kunnen we op een andere wijze garanties behouden over ons spaargeld?

 

 

jclibeer
Baton
Offline
spaarrekening...

Zowel werkkapitaal als reservekapitaal moeten verplicht geplaatst worden op afzonderlijke rekeningen.....reservekapitaal hoeft niet op een spaarrekening.

De commissaris van de rekeningen kan mits toestemming van de AV beschikken over een "enkel lezen" bankkaart , zodat controle over beide rekeningen gewaarborgd is.


Art. 3.86. Vereniging van mede-eigenaars (577-5)
§3
................

  Die bedragen moeten op diverse rekeningen worden geplaatst, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend.
Libeer
Offline
Spaarrekening voor reservekapitaal
Ook de optie van een kaart met uitsluitend toezichtsvolmacht wordt geweigerd door BNP
jclibeer
Baton
Offline
KBC


t' heeft wel enkele weken geduurd (administratie) maar onze CvR heeft dergelijke KBC bankkaart....voorwaarde was/is , bewijs uit de notulen "akkoord van de AV".

(kaart is zo geprogrameerd dat deze slechts 0,1 cent kan opnemen ! uiteraard extra werk voor de bank , maar het is mogelijk..)

Het antwoord van BNP :
"Dit omdat in de wet beschreven staat dat de syndicus als enige volledige verantwoordelijkheid heeft. Dit houdt in dat enkel de syndicus ( en medewerkers) volledige volmacht mogen hebben. Een beperking opleggen van deze volmacht wordt door onze interne dienst hierdoor ook niet goedgekeurd daar dit een beperking is".( = antwoord BNP).

De wet zegt dat de syndicus als enige AANSPRAKELIJK is , maar de VME is uiteindelijk VERANTWOORDELIJK. 

 

SIEBE
Offline
bankrekening
De rekencommissaris kan wel degelijk ( bv. per kwartaal ) de rekeninguittreksels van beide bankrekeningen aan de syndicus vragen. Syndicus krijgt die bankuitreksels ook digitaal binnen, dus makkelijk door te spelen aan de CdR.
Dus een toezicht per kwartaal is al tamelijk dicht op de bal spelen.

Beslissen op de AV dat de syndicus de rekeninguittreksels per kwartaal bezorgd aan de CdR.
Flamingo
Offline
Debet kaart
Ik heb als vrijwillig mede-eigenaar/Syndicus in de tijd een debet kaart aangevraagd. Deze heb tegen een ontvangstbewijs en met toestemming van de AV overhandigd aan de rekencommisaris. Deze kan de rekeningen steeds controleren en bij mijn ontstentenis indien nodig betalingen uitvoeren.
 
SIEBE
Offline
#5
Een rekencommissaris kan de taken van een syndicus niet overnemen. Syndicus en hij/zij alleen is verantwoordelijk voor het beheer.
Een CdR heeft enkel tot mandaat : controle en toezicht : op de boekhouding, financiën en de syndicus.

CdR moet inbreuken melden en opsporen, niet de taken van de syndicus overnemen.
ronald de wilde
Offline
# 5
De syndicus en de CvR kunnen wel komen tot een 'samenwerking' (niet te lezen als: een onderonsje) met respect voor de eigenheid van het mandaat. Wat volgens mij het beheer enkel maar ten goede kan komen en tot een win-win situatie zal/kan leiden; bij ons duidelijk win-win.
Echter, betalingen uitvoeren, opdrachten geven, dus duidelijk zaken eigen aan het syndicusmandaat zijn uit den boze. Voor mij, persoonlijk, kan dat zelfs niet ook al zou de AV daarvoor de toelating geven; wegens tegenstrijdig belang. Zoals ook, voor mij, een CvR geen lid van de RvME kan zijn, ook al is dat niet strijdig met de wetgeving.
Over het wat en hoe van een CvR ga ik het niet verder hebben, dat heb ik al meermaals gesteld op dit forum.

Groeten,
Ron  
SIEBE
Offline
# 7 Ronald
Kan mij zeker hierin vinden.

En de win-win situatie is prefereerbaar; maar zeer afhankelijk van de ingesteldheid van de mede eigenaars en de AV.

Endaar blijft uw standpunt staan als een blok :
De VME krijgt de beheerders en het beheer dat ze zelf verkozen heeft.