Uitvoeren genomen beslissing

7 antwoorden [Laatste bericht]
Hermy36
Offline
Een mede-eigenaar heeft volledig in het geheim en op een bedrieglijke en onrechtmatige manier een regularisatie bekomen voor een overtreding van de basisakte waarvoor de VME eerder een negatieve beslissing had genomen: "alles moest in de oorspronkelijke staat hersteld worden".
Toen de VME weet kreeg van dit bedrog, was de wettelijke bezwaarperiode verstreken en vroeg de VME aan deze eigenaar om de regularisatie te laten vernietigen en alles in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hij weigerde.
De VME beslistte een procedure op te starten tegen de overtreder en aan de rechter te vragen de onrechtmatig afgeleverde regularisatie te vernietigen wegens niet conform aan de opgelegde voorwaarden (basisakte en ontbreken goedkeuring VME) en het goedgekeurd bouwplan.
Maar... de syndicus weigerde dit te doen (naar de vrederechter te stappen). 
Enkele mede-eigenaars trokken naar de vrederechter teneinde de genomen beslissing te laten uitvoeren: "vernietiging onrechtmatige regularisatie: niemand kan bouwen op andermans grond zonder diens toestemming".
Als reactie werd een A.V. bijeengeroepen met volgend agendapunt op vraag van overtreder.
"De A.V. aanvaardt de huidige toestand (overtreding basisakte: afsluiting op gemene delen geplaatst zonder toestemmning VME)": slechts 45% was akkoord. (mijn inziens beging de syndicus hier een grote fout: stelt zich partijdig op en probeert een genomen beslissing te herroepen tegen het algemeen belang in!)
De volgende dag verplaatst de overtreder de afsluiting, maar laat de palen op de gemene grond staan en herstelt de strook die vrijkomt niet in de oorspronkelijke staat.
Vogens de syndicus is de zaak daarmee van de baan en kan de zaak doorgehaald worden.
Mijn vraag: kunnen wij voorwaarden stellen zoals:
1) terugvorderen van onze gemaakte gerechtskosten
2) te eisen dat overtreder schriftelijk erkent dat hij op een bedrieglijke en onrechtmatige manier de regularisatie bekomen heeft en daarvan met deze spontaan afstand van doet en 50% van alle gemaakte gerechtskosten zal betalen.

Of moeten wij onwrikbaar zijn en de vrederechter uitspraak laten doen.
ha
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Hermy36,
Weet dat naast de Mede eigendom wetgeving en volledig onafhankelijk ervan ook de stedenbouwkundige diensten bevoegdheden hebben, vandaar de vraaag : beschikt de betrokken Mede eigenaar over een bouwvergunning voor het plaatsen van een afsluiting op de gemeenschappelijke delen of niet aub? Zo ja kan de VME helaas niets doen vrees ik zo nee, moet toch via vrederechter (of zo nodig en wenselijk 1 ste aanleg) een regularistie (enkel op zijn kavel, de rest terug wegnemen) bekomen worden zoals de VME wenst lijkt me, mvg PR

Opm. : Ik zou ook de bouwovertreding door de wijkagent laten registreren in een PV gedocumenteerd met foto
laspiaggia
Offline
stedenbouw
Beste Patrick,

Uw betoog raakt volgens mij kant noch wal.
Een bouwvergunning is niet hetzelfde als een vergunning om te bouwen op andermans grond.
Daarenboven, voor het plaatsen van een afsluiting is veelal niet eens een bouwvergunning nodig.

mvg
laspiaggia
Offline
Hermy
Beste Hermy,

U kunt proberen de zaak in der minne te regelen voordat de vrederechter uitspraak doet en dan kunt u min of meer overeenkomen wat u wil.
Of u kunt de vrederechter uitspraak laten doen. Of u daarbij aanspraak kunt maken op een zogenaamde rechtplegingsvergoeding, kan ik u niet zeggen. Dat is stof voor de meer geschoolde forumleden.
Gezien de nogal "tegendraadse" aard van de tegenpartij, zou ik zelf niet al te toegeeflijk zijn. Maar dat is een afweging die u uiteindelijk zelf moet maken natuurlijk.
 
naicwill
Offline
Aansluitend bij de reactie
Aansluitend bij de reactie van @laspiaggia in stedebouw op
het  antwoord van dat bepaald forumlid zou
quimmo eens het  forumreglement kunnen toepassen 
voor de volgende overtredingen de laatste paar dagen:
• Het genereren van dubbele vragen, antwoorden en/of reacties is verboden.
• Het genereren van vragen, antwoorden en/of reacties zonder toegevoegde waarde (bv. “blablablaa”) is verboden
Het is volgens mij best zijn gebruikersaccount te schorsen,want 
er is geen verbetering merkbaar,elke tussenkomst moet
door andere formuleden verbeterd worden en hij blijft ook altijd
onderwerpen die volledig zijn opgelost domweg terug in vraag stellen.
DirkRommel (niet gecontroleerd)
Naicwill,
Hartelijk dank voor uw recidiverende fijngevoelige attenties ivm "domheid" ik beschik - telkens met onderscheiding - over drie graduaat/bachelor diploma's, mvg,dr
naicwill
Offline
Ik weet niet waar u het woord
Ik weet niet waar u het woord domheid haalt
maar ik blijf bij de genoemde feiten en de omschrijving heb
ik gezocht op de forumregels.
U hebt u daar aan te houden en vandaar mijn opmerkingen
waar ik nu nog meer achtersta.
Quimmo
Offline
Mag ik iedereen vragen

Mag ik iedereen vragen enerzijds persoonlijke aanvallen te vermijden, maar anderzijds idd ook de forumregels te respecteren.

Iedereen kan een fout maken, maar dubbele discussie of overlappende postings zijn uit den boze. We zullen dit de volgende dagen dan ook verder in het oog houden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom