Verslag RVM en RC

4 antwoorden [Laatste bericht]
Jafer
Offline

Moet het jaarlijkse verslag van de RaadVM schriftelijk of mag het ook op de AV mondeling.
Hetzelfde voor het verslag van de RekenC. Schriftelijk of mondeling?

Baton
Offline
verslagWetgever voorziet voor de Raad : art.3.90
de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

maw : geen specificatie , mondeling of schriftelijk.....

en voor de RekenC :

  Art. 3.91. Commissaris van de rekeningen (art.577-8/2 BW)

  De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

maw: wat bepaalt uw RIO ?

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf

 
https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf


 

nescio1
Offline
verba volant, scripta manent

 
B.W. Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie

“§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats …

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.” 
 
Vermits alleen in de bijeenroeping opgenomen punten in de AV geldig kunnen besproken worden, wordt onrechtstreeks een schriftelijk verslag verplicht. 
 
 
Jafer
Offline
verslag

Wat de raad van mede-eigendom betreft zegt de wet art. 3.90 § 4: Tijdens de av bezorgt de rvm-e de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.
Een omstandig verslag wat "berzorgt" moet worden kan volgens mij alleen een schriftelijk verslag zijn. Als er in plaats van bezorgt had gestaan: brengt (verslag) uit, dan kan het volgens mij ook mondeling.

In het boek "praktische leidraad voor de syndicus" spreken de schrijvers (juristen) over verslag uitbrengen wanneer het de RC betreft.
Verslag uitbrengen, dus dat zou mondeling kunnen, maar ik vind de redenatie van nescio1 ook goed verdedigbaar. 

Bij ons is er niets vermeld in het RIO over de RC.

Ieder dank voor de antwoorden.

Baton
Offline
onduidelijkheid

Onduidelijkheid blijft "troef".
De wetgever had duidelijker kunnen/moeten zijn , verschillende interpretaties blijven open.

Zekerheid zou men kunnen krijgen  agendapunt/stemmen op welke manier/hoe , de Raad en Rekencommissaris hun verslag brengen. (en dan nog , want wat als ....)