volmachthouder

9 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Online
een mede-eigenaar geeft zijn vriend een volmacht om hem op de AV in zijn naam te laten beslissen.
moet dit op voorhand, zoals de dagorde, door de syndicus gecommuniceerd worden?
maw als de syndicus wel het volmacht heeft, maar niet heeft gecommuniceerd samen met de dagorde, en die vriend verschijnt dan op de AV . . . mag dan de toegang tot de AV worden geweigerd??
nescio1
Offline
slechts onderzoek prima facie

 
Tussen het ontvangen van de bijeenroeping en het begin van de AV kan er veel gebeuren.
 
Over het algemeen voegt de syndicus een modelformulier volmacht bij de bijeenroeping.
 
Een mede-eigenaar, die steeds aan de vergaderingen deelneemt, kan soms door onvoorziene omstandigheden, zich verplicht zien op korte termijn, een volmachthouder te zoeken en aan te duiden.
 
De syndicus zal het hem voorgelegde document prima facie, onderzoeken.
Een mogelijke voorzorg is dat naar de identiteitskaart van de volmachthouder gevraagd wordt.

 
 
 
SIEBE
Offline
VOLMACHT
Iedere mede eigenaar mag een volmacht geven aan een derde. Dit moet niet op voorhand meegedeeld worden aan de syndicus of voor op de dagorde.
De vriend mag de AV gewoon bijwonen en stemmen. Hij vult het aanwezigheidsregister invullen per volmacht en ondertekenen.
Toegang mag niet geweigerd worden. Is wettelijk aanwezig ipv de mede eigenaar.
En zoals Nescio1 zegt raadzaam om identiteitskaart bij te hebben ter controle.
hejacobs
Online
modelformulier
bedankt voor uw antwoord,
maar die persoon moet wel bij het begin vd vergadering het door de mede-eigenaar ondertekende volmachtformulier bij zich hebben?
SIEBE
Offline
volmacht
De volmachtdrager moet absoluut bij het begin van de AV de volmacht bij het aanwezigheids register laten voegen.
nescio1
Offline
deel notulen

...voegen en dus het volmachtdocument afgeven.
Het zal integraal deel uitmaken van het proces verbaal van de vergadering.

 
hejacobs
Online
email
dus een simpele email van de mede-eigenaar naar de syndicus dat persoon X zijn volmacht heeft, telt zeker niet ???
nescio1
Offline
Wenst u rechtszekerheid?
 
Volg dan scrupuleus de wet:
 
B.W. Art. 577-6 § 7
 
Een syndicus is verplicht een door u geschetste e-mail naast zich neer te leggen.
 
hejacobs
Online
aanwezigheidslijst
welke naam moet dan op de aanwezigheidslijst staan?
* die van de mede-eigenaar met dan ernaast die van de volmachthouder met zijn handtekening
* of de naam van de volmachthouder?
nescio1
Offline
tegenvraag

Wie is aanwezig?

Op een aanwezigingsheidslijst komen aanwezigen.