vruchtgebruiker handelt als mede-eigenaar

5 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Mijn partner is vruchtgebruiker van een appartement waarvan haar 2 dochters mede-eigenaar zijn.

Deze laatsten dwingen mijn partner alle kosten te betalen. De syndicus crediteert haar voor zowel de voorschotten, de jaarlijkse afrekening als voor de bijdrage van het reservefonds.

M.i. gaat de syndicus in de fout en is dit juridisch niet correct. Wat met de aansprakelijkheid van mijn partner en haar 2 dochters. Kan de syndicus mijn partner als 'mede-eigenaar' aanspreken als er binnen de VME extreme kosten gemaakt worden?

Mijn partner is in de laatste AV ook verkozen als lid van de Raad voor Mede-eigendom. Wat wettelijk ook niet kan. Had de sydicus dit moeten afwijzen? Wat is nu de aansprakelijkheid van mijn partner in de opdrachten die ze uitvoert al dan niet in naam van de A.V.? aangezien ik veronderstel dat ze ook niet verzekerd is/kan worden.
baguetje
SIEBE
Offline
vruchtgebruiker
baguetje
Offline
#1
doelt u hier op: 
                hij moet de lasten betalen die op het genot wegen;
 
gaat het hier niet uitsluitend over de kadastrale lasten?
baguetje
Baton
Offline
vruchtgebruik


nieuw goederenrecht mbt. vruchtgebruik 

https://legalnews.be/verbintenissen-aansprakelijkheid/vruchtgebruik-rech...Heeft de vruchtgebruiker , wat een zakenlijk recht is , stemrecht in de AV , dan kan deze sinds de wetwijziging 2018 verkozen worden als lid van de Raad.
 

Art. 577-8/1.

 

§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, 
 

SIEBE
Offline
#2
Vruchtgebruiker draagt alle kosten behalve de grote kosten ( zoals vernieuwing dak, verplichte vervanging ramen ... grove herstellingswerken).
Al de andere kosten moet hij/zij dragen zoals een andere mede eigenaar; want zij is de lasthebber van het appartement.

https://atern.io/wie-betaalt-werken-aan-onroerend-goed-vruchtgebruiker-o...
Baton
Offline
vruchtgebruiker


Volg Siebe in zijn antwoord.

Baguetje : Lees vooral ook de link :
nieuw goederenrecht mbt. vruchtgebruik met de uitleg en "het" waarom.

https://legalnews.be/verbintenissen-aansprakelijkheid/vruchtgebruik-rech...