klusjes man mede eigenaar.

25 antwoorden [Laatste bericht]
lucas
Offline
Probleem:.
-Is de syndic verplicht om voor alle werkjes, hoe klein ook,  een erkende firma in te schakelen?.Om zwartwerk en eventule ongevallen van vrijwilligers te voorkomen.
Draaien de mede eigenaars hier voor op? 
chrisguillaume
Offline
Klusjesman/eigenaar
Indien deze dit uit vrije wil doet, en hiervoor geen vergoeding ontvangt, kan er geen sprake zijn van "zwartwerk" Ook een eventueel ongeval is enkel voor zijn rekening, aangezien er geen  opdrachtgever is en hij deze zaken vrijwillig doet. Het enige probleem is ,volgens mij,  dat als hij een klus niet goed uitvoert, (een waterkraan vervangen, of iets electrisch herstellen bv) en er ontstaat daarna schade, hoe dit  geregeld gaat  worden. 
Quimmo
Offline
Indien deze persoon dit

Indien deze persoon dit werkelijk vrijwillig en kostenloos doet is dit lovenswaardig, maar hij neemt wel persoonlijk een risico. Indien hij iets stuk maakt zou de VME de kosten van hem kunnen terugvorderen. Tenzij er duidelijk overeengekomen is dat dit niet zou gebeuren, maar meestal is dit waarschijnlijk niet het geval.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Ik denk dat dergelijke
Ik denk dat dergelijke initiatieven zeer lovenswaardig zijn. Ik vraag me af wie en waar je iemand zal vinden die dergelijke kleine klusjes wil uitvoeren. Het wordt alle dagen moeilijker om iemand te vinden die kleine werken wil doen.
lucas
Offline
kuiswerk
Bij doorname van de reacties, waarvoor dank trouwens, blijf ik toch met vraagtekens zitten.
Blijkbaar is iedereen het eens dat de grens tussen" zwartwerk" en" vrijwilligwerk" erg dicht bij elkaar liggen. Er wordt blijkbaar vlugger geoordeeld  in de richting van zwartwerk, als er problemen rijzen met"controle" of "ongevallen" op de werkvloer. 
Want dan draait iedereen mee op voor de kosten.

Vraag: Hoe kan ik voorkomen dat ik hier niet mee moet opdraaien. Ik beschik over te weinig aandelen in "het app." om mijn "njet" kenbaar te maken. Zonder dat ik me moet beroepen op Art.577-9§2 en naar de rechter dien te stappen? 
Volstaat het, als ik de syndic aangetekend meld, dat ik me wens te ontrekken van alle werkjes die gebeuren in het gebouw waarvoor geen faktuur wordt afgeleverd? 

Quimmo
Offline
Aangetekend protest / commissaris van de rekeningen

In elk geval zou ik de syndicus een aangetekende brief schrijven dat ik niet akkoord ben met een dergelijke werkwijze en eventueel ook dat u niet zult meebetalen voor werken waarvoor geen officiële factuur. Eventueel kunt u ook dreigen dat u een dergelijke beslissing van de algemene vergadering zult aanvechten voor het vredegerecht of melden bij de sociale inspectie. Gezien de syndicus weet dat zwartwerk niet kan denk ik dat dreigen al voldoende kan zijn en dat hij niet het risico zal nemen om dit ook effectief te laten stemmen. Zo haalt u inderdaad misschien uw slag thuis, zonder dat u naar de vrederechter moet.

Hier is misschien ook een taak weggelegd voor de verplichte commissaris van de rekeningen. Deze moet uiteindelijk de rechtmatigheid van alle uitgaven controleren en neemt het risico van persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden indien hij dergelijke toestanden oogluikend toelaat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Christian Meersseman
Offline
Kuiswerk

Wat er ook van zij,  vrijwillig (dus onbezoldigd), of bezoldigd (onder welke vorm ook),
iedere persoon (zelfs particulier) dient een BA personeel af te sluiten voor arbeids- songevallen van personeel.  Kost echt niet veel,  van €45 to €70 per jaar en per persoon.
Indien uw VME dit heeft afgesloten,  geen probleem in geval van ongeval.
Verder dient men bij tewerkstelling van max 2 uur per week geen RSZ bijdagen  af te houden.  Ook geen bedrijfsvoorheffing,  wegens te laag bedrag.
Wel de persoon een ontvangstbewijs laten tekenen !
Het is aan de ontvanger om te beslissen of hij het aangeeft of niet.
Desnoods 33% meer betalen voor belasting,  want meer dan 33% betaald een
normaal verdiener nooit dank zij de talrijke aftrekposten.
In dit geval is men safe. 

Christian Meersseman
deskundige
Offline
Beste, M.i.kan de VME voor
Beste, M.i.kan de VME voor niet officieel, dus niet ingeschreven personeel, geen polis arbeidsongevallen meer afsluiten. Het onderschrijven van zulke polis houdt immers in dat er personeel wordt tewerkgesteld wat met zich meebrengt dat daaraan ook een rsz nummer is verbonden. De verzekeraars worden hierop gecontroleerd. ALs zij dus een overzicht van hun polissen AO personeel moeten doorgeven en deze is niet verbonden aan een RSZ nummer, dan zal de overheidsinstantie die de controle uitvoert dit snel als zwartwerk aanzien. Zowel de verzekeraar als de VME zullen hierop dan waarschijnlijk worden aangesproken.
wimke
Offline
onderhoudsklussen in de mede-eigendom

Als syndicus mede-eigenaar heb ik een aanvraag ingediend bij het plaatselijk PWA-agentschap en met succes !  Onze VME kan beroep doen op een klusjesman PWA-er die maximaal 45 uren per maand mag presteren . De kost hiervan bedraagt 5,95 Euro per uur. Daar dit evenwel niet de evidentie is of beter realiseerbaar  voor alle en zeker de kleinere residenties zou de wetgever hier ook een regeling voor moeten uitwerken zoals het systeem met dienstencheques. Dan zou het probleem van zwartwerk  kunnen opgelost geraken.
 

Willy Govaers
wimke
Offline
kuisen in appartementsgebouwen
Ik kan alle lezers op dit forum melden dat er door de kamer een wetsvorstel in overweging is genomen om het kuisen in appartementsgebouwen te regelen met dienstencheques.  U kan er meer over lezen op de site van de kamer.be rubriek mede-eigendom. Een artikel hieromtrent werd gepubliceerd in het belang van limburg van 10-06-2011.
Willy Govaers
Quimmo
Offline
Inderdaad

De tekst van het wetsvoorstel vindt u hier terug: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1530/53K1530001.pdf

Ik denk dat er wel tegenwerking zal komen vanuit de sector van de professionele kuisfirma's, die - enigzins terecht - van oneerlijke concurrentie zullen spreken. Tenzij zij met een vergelijkbare winstmarge dienstencheques kunnen aanvaarden. Maar vanuit het standpunt van de mede-eigendommen kunnen we dit natuurlijk wel toejuichen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

stefanXIII
Offline
bezoldigd kuiswerk

Beste,
hieronder fragment van mijn vraag "kosten schoonmaak" via het forum :

De verdrievoudiging van de kosten van de schoonmaak viel natuurlijk direct op.
Na navraag bleek dat de schoonmaak niet meer in het zwart mocht gebeuren op eis van de syndicus. Hier heb ik alle begrip voor, maar stel mij toch enkele vragen :
- Toevallig is de verantwoordelijke mede-eigenaar/president ook zelfstandig en factureert hij de kosten voor de schoonmaak via zijn bedrijf (geen schoonmaakbedrijf)door aan de syndicus.
Concreet : hij rekent niet enkel zijn uurloon aan, maar ook sociale lasten die hierop moeten betaald worden, dus wij betalen het dubbele tarief : 23 € i.p.v. bv. 11 € .


Kan dit zomaar? Als bijvoorbeeld een andere mede-eigenaar (zonder zelfstandig statuut) verantwoordelijk is voor het schoonmaken, veronderstel ik dat de syndicus enkel zijn effectief uurloon betaald, zonder de lasten? Of is dit bij wet verplicht, dat die sociale lasten ook door de syndicus/mede-eigenaars betaald moeten worden? Wat de hoge kostprijs voor de schoonmaak zou verklaren uiteraard. Om eerlijk te zijn ben ik helemaal niet in deze materie thuis.

Uw antwoord betreffende deze materie is zeer interessant, nl :
Verder dient men bij tewerkstelling van max. 2 uur per week geen RSZ en ook geen bedrijfsvoorheffing af te houden, wegens een te laag bedrag.
Wel moet de persoon een ontvangstbewijs laten tekenen! Het is aan de ontvanger om te beslissen of hij dit aangeeft of niet, desnoods 33% meer betalen voor de belastingen.


Aangezien we aanstaande donderdag (16/01/2014) een gewone vergadering hebben over hoge kosten schoonmaak (zonder syndicus), vermoed ik dat er gaat aangedrongen worden om het kuiswerk bezoldigd te blijven uitvoeren. Daarom zou ik uw antwoord als mogelijke oplossing naar voren willen brengen. 
Maar zoals reeds hierboven gemeld, ken ik niets van deze materie. Heb ook al een paar dagen tevergeefs zitten zoeken op de sites van FOD, RVA, ... .
Kan u mij hiermee verder helpen?

Alvast op voorhand bedankt en MVG, Stefan.


 

PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Mij is er altijd uitglegd dat
Mij is er altijd uitglegd dat het risico beperkt is doordat de vrijwilligers ook door de BAP (burgerlijke aansprakelijkheid prive) die de VME afsloot zouden gedekt zijn. Mvg, PR
naicwill
Offline
http://www.loonwijzer.be/main
naicwill
Offline
verwijderd
verwijderd
DirkRommel (niet gecontroleerd)
Blijkbaar is iedereen het
Blijkbaar is iedereen het eens dat de grens tussen" zwartwerk" en" vrijwilligwerk" erg dicht bij elkaar liggen.

Neen niet akkoord : Er zijn m.i. gradaties en diverse wettelijke mogelijkheden (is dus niet zo zwart/wit)

Soms is vrijwilligerswerk inderdaad volledig gratis, Maar het "arbeidszorgstelsel" bv laat vrijwilligers toe op wettelijke en verzekerde wijze klussen uit te voeren voor mensen die zich op hun eigen tempo (toch nog) willen inzetten en ten dienste stellen van de maatschappij, de vrijwilliger krijgt dan doorgaans een onkostenvergoeding van 1 Euro per gepresteerd uur en moet dit niet aangeven, de opdrachtgever (VME gedelegeert aan de syndicus)  word geacht een BAP (burgerlijke aansprakelijkheid prive) te voorzien, zo is het een wettelijke en veilige win-win situatie.
naicwill
Offline
helaas meer dan 1 Euro per gepresteerd uur

Kunt u een PWA’er de hall laten poetsen?

De kosten voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen in een appartements­gebouw kunnen behoorlijk oplopen. Kan de vereniging van mede- eigenaars die kosten drukken door een beroep te doen op een PWA’er?
....

Een PWA’er inschakelen?
Wat is dat precies? U kunt via de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen goedkoop een beroep doen op de diensten van een zgn. PWA’er. Het gaat dan om werklozen of personen die een leefloon ontvangen. Zij kunnen een beperkt aantal uren werken en daarvoor een extra bedrag verdienen bovenop hun uitkering.

Kan de VME daarop een beroep doen? Ja. Ook verenigingen van mede-eigenaars kunnen in de meeste gemeenten een PWA’er inschakelen voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen. Om meer te weten over de regeling in uw gemeente, neemt u het best contact op met het plaatselij­ke PWA-kantoor. In elke gemeente is de regelin­g immers enigszins verschillend.

Een goedkoop systeem? Toch wel. De VME betaalt de PWA-werknemer met zgn. PWA-­cheques. Deze cheques kosten u als vereniging van mede-eigenaars (naargelang de gemeente) tussen € 5,95 en € 7,45 per stuk. Voor elk begonnen werkuur moet u één PWA-cheque aan de werk­nemer geven.

Let op! Bovendien moet u in sommige gemeenten ook een ...

Tip. U kunt ook zelf iemand voorstellen die bij u aan de slag kan gaan, bv. een bewoner van het appartement die al een tijdje werkloos is of die een leefloon ontvangt.

Vraag bij uw gemeente na of het mogelijk is om goedkoop een beroep te doen op een PWA’er voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen. Stel bij het PWA-kantoor, indien mogelijk, zelf iemand voor, bv. een mede-eigenaar die een periode werkloos is of iemand die een leefloon krijgt.

Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.


  http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___varia/kunt_u_een_pwa_er_de_hall_laten_poetsen_/VLTAVGAR_EU160302/related   

RommelDirk (niet gecontroleerd)
Ofwel betaal de VME (veel)
Ofwel betaal de VME (veel) aan oficieele kleine klusjes, (daguren, klein gereedschap, verplaatsingskosten,...) ofwel staat men toe dat één van de nog weinige hiervoor gemotiveerde bewoners die dit willen doen (niet noodzakelijk mede eigenaar) nog eens de handen vuil maakt en geeft ook liefst vooraf rugdekking als het eens mis loopt : je draait onbewust de glasstolp niet goed op de lichtarmatuur, waardoor die 4 h later (snachts) in 100 stukjes op de vloer ligt...dan moet de VME hun verantwoordelijkheid nemen natuurlijk en niet met de vinger naar de zondebok wijzen natuurlijk.

Voordeel van een welwillende bewoner is ook dat hij dit na zijn dag verplichtingen : savonds, weekend dingen kan doen en indien dringend soms onmiddelijk thuis.

Als je nu iets gratis doet (klein waterlek opdrogen, lamp vervangen, omvergelopen bloembak terug opkuisen...) en dit eventueel aangeeft denk ik ook niet dat er echt van zwartwerk sprake is.

"Arbeidszorg" lijkt dus nog goedkoper te zijn dan de hierboven beschreven PWA formule.

"dienstencheques" ken ik niet maar in dit forum is hierover tegenspraak :
naicwell <=> wimke ook in de media is over dit stelsel zeer veel commotie, Mvg RD
naicwill
Offline
geen verwarring scheppen AUB
@rommel:""dienstencheques" ken ik niet maar in dit forum is hierover tegenspraak :
naicwell <=> wimke ook in de media is over dit stelsel zeer veel commotie"

dienstencheques mag niet,forumleden hebben niets aan halve waarheden
of totaal onjuiste informatie


nogmaals herhaling:
Let op 2! Iemand laten poetsen met diensten­cheques is ook niet mogelijk omdat enkel privé­personen daar een beroep op kunnen doen voor het poetsen van hun woning en dus niet de verenigin­g van mede-eigenaars
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___varia/kunt_u_een_pwa_er_de_hall_laten_poetsen_/VLTAVGAR_EU160302/related   

 
naicwill
Offline
Rommel: hoe kadert ge dit in dit forumonderwerp
1. Wat is arbeidszorg

Volgens de vertegenwoordigers van de Rondetafel Arbeidszorg is arbeidszorg “onbezoldigde arbeid, bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een productieve of dienstverlenende werkomgeving en ondersteunt hen daarbij”. Arbeidszorg is evenwel niet gekoppeld aan een arbeidsovereenkomst en er staat geen verloning tegenover.

Ook binnen arbeidszorg is er differentiatie in de mate van arbeid en zorg, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.

Arbeidszorg richt zich op mensen die slechts een laag arbeidstempo aankunnen, niet stressbestendig zijn, niet zelfstandig kunnen werken, weinig opleiding of ervaring hebben en veel begeleiding nodig hebben. Meestal hebben deze mensen een lichamelijke, mentale of psychische problematiek (of een cumul daarvan), al dan niet gecombineerd met meervoudige achterstellingsproblematiek.

 

2. Wettelijk kader

Arbeidszorg is in de tweede helft van de jaren ’90 ontwikkeld in het kader van de sociale werkplaatsen. In 2006 volgden de Beschutte Werkplaatsen. Maar als werkvorm bestaat het al langer binnen de gehandicaptensector (dagcentra en Begeleid Werken) en binnen de psychiatrie (dagactiviteitencentra, ziekenhuizen en Beschut Wonen). Ook de CAW’s, de OCMW’s hebben arbeidszorginitiatieven genomen voor hun doelgroep.

 

Wetgeving

De wetgeving rond arbeidszorg is eerder beperkt en gefragmenteerd. In sommige sectoren bestaat een duidelijke regelgeving, in andere gebeurt de organisatie van arbeidszorg eerder ad hoc.

Decreet Sociale Werkplaatsen regelt het kader, de financiering, de omkadering van arbeidszorg verbonden aan sociale werkplaatsen.
Het Meerbanenplan VR realiseert uitbreiding van AZ naar beschutte werkplaatsen, verhoogt aantal plaatsen en verruimt de opdracht AZ tot activeringsinstrument.
In de gehandicaptensector worden de dagcentra (+ atelierwerking), begeleid werken en enclavewerking gesubsidieerd.
De Geestelijke Gezondheidszorg kent geen structurele ondersteuning voor AZ. De AZ wordt gefinancierd vanuit werkingsmiddelen en is derhalve eerder een vrije keuze van de initiatiefnemer.
De CAW’s financieren de arbeidszorginitiatieven vanuit projectmiddelen en subsidies van lokale en provinciale overheden. Daardoor zijn de projecten permanent bestaansonzeker.
Ook lokale overheden en OCMW’s financieren soms zelf AZ-projecten, maar ook hier is de ondersteuning niet structureel verankerd.
Conclusie

Enkel de AZ in sociale en beschutte werkplaatsen en in de dagcentra en begeleid werken binnen de gehandicaptensector hebben een decretale onderbouw en een structurele financiering. De andere arbeidszorginitiatieven hebben geen wettelijk kader, noch structurele ondersteuning.
http://www.acw.be/dossiers/werk-sociale-economie/archief-werk-sociale-ec...
naicwill
Offline
bezoldigd kuiswerk
@stefaanXIII: " hij rekent niet enkel zijn uurloon aan, maar ook sociale lasten die hierop moeten betaald worden, dus wij betalen het dubbele tarief : 23 € i.p.v. bv. 11 € ."

dit is dus geen De verdrievoudiging van de kosten van de schoonmaak"

Hoeveel uren worden er gepresteerd?
Wekelijks?

 
vrijwsyndicus
Offline
verzekering onbezoldigde helpers

Als onbezoldigde syndicus mede-eigenaar en onbezoldigde klusjesman (NIET het wekelijks schoonmaken van ingangshall en trappenhuis) heb ik gezorgd voor een:

bedrijfspolis personeel: verzekering ongevallen onbezoldigde helpers (+/- EURO 70).

Voordeel is uiteraard dat ook andere ME gedekt kunnen zijn.

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Naicwell,
Ik kom later terug op de "arbeidszorg" want er is meer dan 1 definitie, de provincie heeft het bv een andere invulling (en wettelijk kader) dan de meeste steden, gemeenten en welzijnsdiensten en de Rondetafels waar u naar verwijst.

Het is hoe dan ook een veilige, wettelijke en zinvolle mogelijkheid om bij te dragen aan de maatschappij, u doet daar wat (volgens mij ten onrechte) denigrerend over, arbeidszorg (zelfstandig of onder toezicht) kan een doorgroei zijn naar regulier werk voor bepaalde burgers maar ook een blijvende oplossing. Mvg DR
naicwill
Offline
arbeidszorg en poetsen in gemene delen
@dr:ik bewonder uw sociale ingesteldheid.
Maar hier is het een forum voor mede eigenaars. In deze post
gaat het hoofdzakelijk over poetsen van gemene delen.
Mijn vraag is hoe arbeidszorg hiertoe kan bijdragen en nogmaals
juiste informatie en niet rond de pot draaien.
Hoe kunt ge specifiek met arbeidsdzorg het probleen
van Stefaan XIII  oplossen.
Volgens mij kan arbeidszorg niet in mede eigedom en 
dat is niet denigrerend schrijven over arbeidszorg.
 
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Arbeidszorg is één van de
Arbeidszorg is één van de meest flexibele formules in alle richtingen ik zie dan ook niet in waarom het in mede eigendom niet zou kunnen of mogen aangewend worden, Mvg, PR
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Schilderen, poetsen,
Schilderen, poetsen, tuinonderhoud,lampen vervangen,... alles is mogelijk en (vooraf) bespreekbaar Mvg PR