Vluchtelingen

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
In ons gebouw (6 appartementen) woonde een eenzaat.Hij was gescheiden en had geen famailie. Recent is hioj overleden en nu blijkt dat hij zeer rijk was (testament is door de notaris uitgtevoerd). Zij appartement heeft hij aan de kerkfabriek geschonken. Ik verneem vandaag dat er vluchtelingen uit Oekraina zulen in komen. Als mede-eigen,aar syndicus heb ik hier geen probleem mee zolang de rust wordt ge eerbiedigd. Ik verhuur een appartement in een ander gebouw, en recent kwam daar een nieuwe huurder in. Ik diende veel te veranderen en te wijzigen naar aanleiding van een epc attest. Ik vernam toen van de conbtroleur dat het verboden was om nog appartementen te verhuren met enkel glas. Ik heb dan dubbel glas laten steken. In het appartement dat zal verhuurd worden door de kerkfabriek is er eveneens nog enkel glas. Blijkbaar mag dat wel als het vluchtelingen zijn... Ook heb ik een vraag omtrent het Rio. Die mensen zullen geen Nederlands verstaan, en ik spreek geen oekrains... Ze zijn wat mij betreft van harte welkom, doch het zal niet gemakkelijk zijn om alles te regelenen. De Kerkfabriek van ons dorp heeft nog nooit iets verhuurd, die snappen niks van al wat ik hen zei omtrent wonen in een appartement. Hoe moet di verder?
Vriendelijke groeten,
Lowie
   
nescio1
Offline
begin van de wijsheid: aangetekende brief met ontvangstbewijs

Stuur de kerkfabriek en het college van burgemeester en schepenen een brief waarin u hun aandacht vraagt voor de problematiek enkel glas.

Verwijs in uw brieven naar:

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/energie-besparen/dubbel-glas-verplicht-in-elke-woning-sinds-2020

Verguld de pil door in te stellen dat u de nieuwe bewoners wel degelijk welkom wenst te heten.


 
nescio1
Offline
aparte aangetekende brief

Wijs de kerkfabriek op haar verantwoordelijkheid als verhuurder, in het bijzonder op:

B.W. Art. 3.93 Tegenwerpelijkheid   3 1 °

"...door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in paragraaf 4, ..."

Vervolledig uw brief door te verwijzen naar de wetteksten:
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf
en naar:
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/mede-eigendom_nl_0.pdf